Červen 2017

Ano, bude lépe zde vše fungovat díky GVKB

Včera v 20:35 | GVKB
Ekonomika je závislá na politice, a politika je závislá na ekonomice, je to obrazně jakési manželství, kde politika je manželem a ekonomika je manželkou. Pracující lid to jsou děti z tohoto manželství, v dětech je budoucnost ekonomiky a politiky, tam kde se chybně staráme o děti, tam je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, školství, rodiny, psychiky, atd. Vše je zde založeno na tom, že se dobře staráme jenom o to, co milujeme a potřebujeme, proč děti nemilujeme a nepotřebujeme?
Nemilujeme a nepotřebujeme naše děti, protože je zde přelidnění a degenerace, v přelidněné a zdegenerované kultuře je sobecké dítě, továrnou na problémy a deprese. Civilizace není evoluční chybou jak nám tvrdí ti co milují přírodu, konzumní civilizace nemusí sobecky parazitovat na přírodě, a může existovat v symbióze s přírodou, stačí jenom odebrat moc a bohatství lidem, a předat moc a bohatství GVKB robotům s umělou inteligencí.
Lidi opustí města a vesnice, protože v civilizaci budou místo nich pracovat jenom GVKB roboti, člověk bez digitální civilizace se zase naučí žít v souladu s přírodou, a začne najednou zase milovat a potřebovat svoje sobecké děti. Jak bude vypadat nová globální GVKB civilizace, ve které místo sobeckých lidí, budou jenom GVKB roboti s umělou inteligencí GVKB? Podívejme se na včely, jak žijí včely, a tak bude i vypadat civilizace bez lidí, Ano, bude lépe zde vše fungovat díky GVKB.

Stará pravidla musí nahradit nová GVKB pravidla

Včera v 10:31 | GVKB
Nová pravidla budou odvozená od lidové moudrosti, tak třeba základní změnou bude změna, která eliminuje kult osobnosti a klientelismus. Zruší se používání jmen a titulů, každý bude mít jenom globální číslo, které se bude měnit každý den, aby se zamezilo klientelismu a kultu osobnosti. Nikdo nebude znát jaké má osobní číslo, k identifikaci budou čipy pod kůží, lidi budou muset nosit na hlavě kapuci s otvorem pro oči a ústa a tmavé brýle.
Každý bude vybaven stejně jako je vybavena policie vysílačkou a střelnou zbraní, každý bude nosit policejní uniformu a to i; děti, ženy, důchodci, invalidé, atd. a každý bude mít i policejní výcvik, pokud někdo bude zde porušovat policejní globální pravidla, tak bude muset počítat s tím, že jej někdo jiný zastřelí, aby zde byl GVKB pořádek. Zakáže se konzumace cigaret a piva, pokud někdo bude mít psychické problémy, tak skončí v psychiatrické nemocnici, kde jej pomocí moderní vědy a techniky vyléčí.

Zaostalost eliminuje GVKB systém

Včera v 8:52 | GVKB
Vše spěje díky vědě a technice k samostatnosti díky umělé inteligenci, končí období, ve kterém bylo vše nesamostatné a hloupé, a tak to muselo být draho autoritou nebo specialistou ovládané. Podívejme se třeba na moderní fotoaparát, on si sám vše optimálně nastaví, a my jenom namíříme fotoaparát, nastavíme optimální výřez záběru, a stiskneme spoušť. Nebude to trvat dlouho a budeme moci konečně zrušit střední a vysoké školy. Každý bude profesionálně pracovat od 12 let do 80 let, je třeba umožnit lidem být ekonomicky samostatnými, zkrátíme měsíční pracovní dobu ze 160 hodin na 40 hodin, lidi budou mít konečně dostatek času na to, aby mohli samostatně konat to, co jim dělá dobře.
Zavede se systém hodinového manžela, kdy si zavoláte specialistu a on udělá to, co potřebujete a potom odejde, nebudou zde už funkce, jako je funkce; prezidenta, ministra, poslance, senátora, soudce, ředitele, celebrity, atd. tyto práce bude vykonávat jenom hodinový manžel, kterého globální GVKB dispečink s umělou inteligencí pošle tam, kde je potřeba něco vykonat. Odpracujete si 40 hodin u dispečinku a potom budete mít do konce měsíce volno. Platy za práci určí globální umělá inteligence, stejně tak i ceny za zboží a služby určí umělá inteligence, nebude už mít smysl ekonomická migrace, a lidi si nebudou závidět výhody a jistoty.

Každý cituje slova moudrých lidí, a nikdo necituje slova hlupáků

Včera v 6:06 | GVKB
Koho štěstí miluje, toho moudrostí obdaruje. Proč je nedostatek moudrých lidí, a nadbytek hlupáků, co si zde hrají na; krále, císaře, faraona, sultána, proroka, mesiáše, rabína, guru, papeže, dalajlámu, kouče, prezidenta, předsedu vlády, ministra, poslance, senátora, soudce, notáře, generála, diplomata, ředitele, podnikatele, celebritu, nadřízeného, atd. Vše je zde divadlo, ve kterém si lidi hrají na to, co ve skutečnosti nejsou.

Snažíme se pomocí testů změřit inteligenci člověka, to je hloupost, inteligence není důležitou vlastností člověka, důležitou vlastností člověka je moudrost, podívejme se na statistiku šťastných lidí, ve které se porovnávají lidi, co jsou inteligentní a lidi co jsou moudří, statistika ukazuje, že inteligence lidem nepřináší šťastný život.

Moudrost je o tom, že se umíme poučit z chyb druhých, díky poznání; lidové moudrosti, pohádek, bajek, citátů, klasických knih, atd. vše se zde opakuje pravidelně, díky tomu že pravidla zde vše ovládají, díky tomu že je na ně spolehnutí, na mocné a bohaté hlupáky zde není spolehnutí, protože oni mnoho chybují.

Každý cituje slova moudrých lidí, a nikdo necituje slova hlupáků, co zde rozhodují o nás bez nás, pokud jsme si zvolili za svoje zástupce hlupáky, nemůžeme se divit tomu, že oni zde budou dělat samé hlouposti. Čas má dost času na to, aby posoudil dílo každého člověka a zanechal tak zde jenom dílo moudrých lidí, a dílo hlupáků eliminoval, vše co je zde hloupé, to je zde dočasně, to co je moudré to je zde trvale.

Pod povrchem všeho je napětí

Čtvrtek v 20:32 | GVKB
Jestliže je zde vše závislé na existenčních hodnotách, tak logicky hodnoty proměňují vše živé tak aby vše hodnotám zde optimálně sloužilo, mnozí si naivně myslí, že jsou existenčně svobodní, a mohou zde beztrestně chybovat, jenže nic zde neunikne trestu za svoje chyby.
Bůh je náboženský symbol, peníze jsou ekonomický symbol, nula je matematický symbol, prapor je mocenský symbol, dopravní značka je dopravní symbol, atd. vše jsme si zjednodušili do mnoha symbolů, co jsou nám svaté, ovšem zjednodušení funguje jenom povrchně a nedokáže zjednodušit už to, co je pod povrchem!
Pod povrchem všeho je napětí, napětí je zde centrem, kolem kterého se zde vše točí, proč jsou naše sny plné napětí, je to proto, abychom se neprobudily a tak se mohlo naše tělo vyčistit od špíny a problémů. Co je vlastně příčinou veškerého napětí, díky kterému je zde absolutno a život? Příčinou veškerého napětí jsou chyby.
Pokud bychom teoreticky eliminovali z absolutna chyby, tak by absolutno přestalo existovat, protože by zde nebylo napětí, které umožňuje to, že existuje absolutno a v něm i život. Uzavřený systém; kast, tříd, kategorie, atd. znamená násilné eliminování chyb, a tím zde mizí konkurenční napětí a systém se hroutí ekonomicky a sociálně. Elita se snaží lidi proměnit na stroje bez inteligence, následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, školství, rodiny, psychiky, atd.

Genocida eliminuje zaostalost

Čtvrtek v 20:07 | GVKB
Když to nejde po dobrém tak se to řeší po zlém, vždy zde byli problémy se zaostalostí a jediným řešením byla genocida, kdy se eliminovalo násilně vše, co bylo zaostalé, dobrota je přeci žebrota. Mnozí mohou namítnout, že nemůžeme lidi eliminovat jako dobytek, je ale si třeba uvědomit priority, prioritou je zde evoluce, a ve jménu evoluce, zde musí být i genocida, která eliminuje vše co je evolučně zaostalé.
Moderní člověk je dneska už jenom číslem v globální statistice, a pokud jsou s lidmi ekonomické problémy, tak se lidi eliminují, tak jako eliminujeme věci, se kterými máme problémy. Vše je zde jenom hologram, pokud eliminujeme člověka, tak jsme smazali hologram, který byl evolučně zastaralý, život je virtuální iluze, jediné co zde existuje je napětí mezi protiklady, a toto napětí vytváří inteligentní hologramy, které považujeme naivně za realitu.

Ano, vše je jenom o tom jak si to u nás uděláme

Čtvrtek v 5:29 | GVKB
Levné zboží, drahé služby, o tom to v ekonomice je. Svět se rozděluje jako ve škole, podle známkování, za 1 je tam kde je levné zboží, a drahé služby, za 5 je logicky tam kde je drahé zboží a levné služby. Naše republika dostala známku 3, ekonomičtí migranti utíkají z míst, kde je známkování za 5, do míst kde je známkování za 1, my jsme pro ně jenom tranzitní zemí. Levné služby jsou tam kde je sociální politika (Kuba), a drahé služby jsou tam kde není sociální politika (Kanada), je třeba pochopit v politice to, že dobrota je žebrota, kdo nepracuje, ať taky nejí, o tom je fungující politika a ekonomika.

Je třeba příživníky pochytat a zavřít do pracovních táborů, aby si zde svojí prací vydělali na jídlo a ubytování, kdo může jíst, ten může i pracovat, práce je dostatek v tom případě, že politika není sociální. Pokud budou ubožáci zde muset pracovat v pracovním táboře tak se budou snažit utéci jinam, vše je jenom o tom jak si to u nás uděláme, pokud zde budou pravidla která eliminují ekonomické parazitování, tak zde nebudou ani lidi co by na nás mohli parazitovat. Umíte si představit, jak někdo z Kanady uteče žít trvale na Kubu?

Ubožáci vytvářejí ubohá pravidla

Čtvrtek v 1:29 | GVKB
Svatá ryba smrdí od svaté hlavy, hlavou zde jsou chybné svaté mocné a bohaté autority, co vytvářejí chybná svatá pravidla, a kontrolují dodržování chybných svatých pravidel tak dlouho, dokud se vše nedostane do ekonomické a politické krize. Milion milionářů, je zde tou chybnou hlavou, která chybně řídí tento konzumní svět, ubožáci dělají ubohé chyby, bylo a bude.
Nikdo z ubožáků není dokonalý, každá mocná a bohatá autorita je jenom prázdnou bublinou, která je zde dočasně, všechny autority, jsou jenom prázdné bubliny, co zde jsou dočasně, proto se autority vyhýbají dialogu, a demagogicky opakují svoje chybná pravidla, která jsou jim svatá.
Náš malý národ uprostřed veliké Evropy je plný skeptiků a cyniků, protože je už mnoho tisíciletí, vystaven velikému vandalismu, chybných svatých autorit, a následkem je zde dlouhodobě blbá nálada, spojená s depresí a stresem, na kterou konzumujeme; pivo, cigarety, marihuanu, prášky na deprese a stres, atd.
Už mnohokráte jsme slyšeli od svatých autorit falešné sliby, které z nás dělali hlupáky a chudáky, nelze se divit tomu, že házíme po svatých autoritách vajíčka, a ukazujeme jim červené karty, nebo věšíme na hrad veliké červené trenýrky. Je třeba začít vše zde optimalizovat od základů.
Co bylo, to bylo, ubožáků je v EU už jako sraček, a tak to u nás stojí za hovno, je třeba začít ubožáky digitalizovat pomocí GVKB dotazníků a po digitalizaci jejich těla v krematoriu eliminovat. Nejsou v EU ubožáci, tak nejsou s ubožáky v EU ani problémy, místo ubožáků budou v EU jenom GVKB roboti, roboti budou pracovat jako roboti, podle robotických pravidel, která si GVKB roboti pro sebe sami naprogramují, a potom je i optimalizují.

Proč je hodnota u všeho relativní?

Středa v 19:10 | GVKB
Podívejme se na knihu, hodnota knihy je závislá na tom jestli jí budou lidi číst a budou si jí kupovat, je málo knih co se stanou populární a je mnoho knih co nejsou populární je to jako ve sportu, na startu závodu je mnoho závodníků a populární je ten kdo je první v cíli. Dneska jsi první v cíli, a zítra bude v cíli první někdo jiný, proto je zde často sobecká snaha o to, aby se konkurence nahradila centrálními monopoly, kdy má monopol jistotu, že on bude trvale populární, a tak zde bude mít i velikou hodnotu jako monopol; náboženský, politický, obchodní, podnikatelský, školský, zdravotnický, dopravní, energetický, atd.
Spotřební koš ukazuje jasně nakolik je společnost monopolní, čím větší je spotřební koš tím méně je společnost monopolní protože monopoly dělají z lidí ekonomické a sociální ubožáky, lidově řečeno ryba smrdí od hlavy a tuční kapři si nevypustí přeci rybník, kde se jim dobře daří. Nadbytek vytváří logicky nedostatek, jde jenom o to, jak se zisky rozdělí, potřebujeme být na tom stejně ekonomicky a politicky, jako je na tom zde Švýcarsko a Švédsko, vše jde, změnit stačí jenom vyměnit ve vládě všehoschopné psychopaty, za schopné profesionály.

Stvořitelem člověka je genocida

Středa v 17:06 | GVKB
Je to logické z hlediska genetické evoluce, aby mohlo nové zde existovat, tak se musí to staré eliminovat, násilně pomocí genocidy. Tento proces založený na genocidě zde existoval už před evolučním vznikem opice, takže zase nic nového pod sluncem. Přirozený výběr je možné násilím zpomalit, ale není možné jej zastavit, pokud něco nelze opravit, nebo se oprava nevyplatí, tak se to musí novým nahradit, to je zde běžným pravidlem. Je třeba si konečně uvědomit to, že většina lidí na světě je zastaralým zaměstnancem, o kterého moderní zaměstnavatelé nestojí, není zde vlastně nezaměstnanost, je zde neochota, zaměstnávat lidské ubožáky! Vše jistě směřuje k tomu, že se lidem dají do hlavy GVKB čipy a pokud globální GVKB inteligentní systém zjistí to, že je nějaký člověk ekonomickým parazitem, tak jej ve spánku GVKB čip usmrtí elektrickým proudem v mozku. Nakonec vše dospěje k tomu, že zde už lidi vůbec nikde nebudou, a místo lidí zde budou jenom GVKB roboti, pokud robot nebude dobře pracovat, tak jej GVKB čip vypne, a GVKB robot se bude recyklovat.

Kurvítka eliminují vše co je zde zkurvené

Středa v 16:05 | GVKB
Problémem je eliminovat něco co je zde zkurvené, řešením jsou kurvítka která zablokují funkčnost toho, co je zde zkurveno. Představme si, že by společnost už neměla problém se zkurvenými lidmi, moderní digitální a čipová technologie by vše monitorovala a nahlásila by vše co je zde zkurvené a tím by se aktivovalo kurvítko a tak by; král, šlechtic, prezident, předseda vlády, ministr, poslanec, senátor, diplomat, celebrita, ředitel, dělník, důchodce, nezaměstnaný, invalida, Rom, mohamedán, atd. byli pomocí kuvítka ve spánku eliminováni. Nároky na zaměstnance by narůstali, a najednou by zmizela globálně nezaměstnanost, a začali by všem lidem stoupat platy, protože by na práci zde bylo velmi málo lidí.

Milion milionářů ovládá celou civilizaci

Středa v 14:44 | GVKB
Z utrácení poznáme kdo je na vrcholu mocenské pyramidy, prezidenti to jsou jenom kaskadéři, co zastupují ekonomické mafiány. Podívejte se na seznamy hostů, u těch nejdražších světových hotelů, nemoc a bohatství nelze dlouho utajit. Zdánlivě vypadá milion lidí jako veliké množství ale přepočítejme si to na počet lidí, co žije v naší republice. Statisticky každý takový člověk zaměstnává od 1000 zaměstnanců do 6000 zaměstnanců, na kterých sobecky parazituje, v bohatých státech stačí zaměstnat jenom 1000 zaměstnanců a v chudých státech se musí zaměstnat 6000 zaměstnanců, proto je v bohatých státech veliká nezaměstnanost. Mnohdy může jít i o skryté zaměstnávání, pomocí akcií nebo dluhopisů.


Erotické myšlenky plné orgasmů

Středa v 10:10 | GVKB
Toužení způsobuje soužení, toužíme po tom, co milujeme a potřebujeme, to co je pro někoho zdrojem jeho vzrušení a orgasmu, to jiného vůbec nevzrušuje, každý zde má svůj milovaný svět, a tak existuje izolován od ostatních světů, co jsou mu uzavřené. Je to jako s klíči a zámky, jde o to najít pro zámek ten správný klíč, abychom mohli zámek otevřít. Vše je zde jenom o pravidelnosti a pravidlech, ano vše je manipulováno pomocí pravidel, která jsou nám svatá, jakmile se něco koná pravidelně tak se to posiluje a to logicky platí i u erotiky a orgasmu. Jsou inteligentní tvorové, co milují erotiku a jsou tvorové, pro které erotika nemá význam, vše je o genetice a dětství, jakmile přijde dospělost, tak se už neměníme a jenom se svých pravidel držíme až do smrti. Obecně je zde vše o plnění nádoby a o vyprazdňování nádoby, v rovině fyzické a psychické, vše zde pravidelně pulzuje a smrt ukončuje naše radosti a starosti, na věčné časy.

Ano, já jsem centrální mozek lidstva

Středa v 7:33 | GVKB
Ano, ty jsi invazní migrující parazit. Statistika ve spojení s vědou došla k závěru, že ty jsi invazní migrující parazit, se kterým zde jsou jenom samé problémy, zamysli se konečně nad tím, čím objektivně jsi, a jaké máš prioritní myšlenky a jaké je zde tvoje evoluční dílo. Ano, ty jsi invazní migrující parazit, tvým heslem je; přijít, pochopit, parazitovat. Dobrota je přeci žebrota a peníze ti nesmrdí, co na tom že je zde po tobě potopa.

Nejspíše se budeš bránit pravdě a budeš se snažit zde hrát divadlo, že ty za nic nemůžeš a že ty jsi jenom loutkou, kterou ovládají jiné loutky. Jedeme v tom parazitování všichni, nikdo není zde hostitelem, okamžiky tvého štěstí jsou vždy spojené s parazitováním, naopak deprese a stres je následkem toho, že na tobě okolí škodolibě parazituje, a ty se tomu nemůžeš bránit. V současnosti nastává období globální ekonomické migrace, kdy se ekonomičtí ubožáci snaží dostat do míst, kde nebudou muset žít jako ekonomičtí ubožáci.

Je třeba tento problém řešit tím že se lidé v zaostalých národech eliminují (genocida), a místo zaostalých lidí zde budou lidi z vyspělých národů, nejde o nic nového v USA a Kanadě se ukázalo, že je to optimálním řešením, vyhubit pomocí armády zaostalé domorodce, tak jako hubíme plevel na poli nebo zahradě. Nemá smysl se snažit opravovat něco, kde se už oprava nevyplatí, a u lidí s tmavou pletí, se už násilná převýchova pomocí práce nevyplatí.

Globální pekelný egoismus

Úterý v 19:11 | GVKB
Proč je hloupý čert sluhou chytrých čertů v konzumním očistci? Pokud se zamyslíme nad našimi depresemi, musí nám dojít to, že deprese zde v tomto konzumním pekle mají jenom hlupáci, co musí sloužit chytrákům. Někdo jako naivní hlupák, pracuje ze sociální mzdu, ze které nelze normálně slušně existovat.
A jiný se topí v nadbytku peněz, protože; tuneluje stát, sedí v dozorčích radách, bere miliónové úplatky, nakradené peníze ukrývá v daňovém ráji, atd. není zde nikde na světě socialismus ani zde není kapitalismus, je zde globální pekelný egoismus, ve kterém kariérističtí psychopati v nadnárodních korporacích, ovládají pomocí dluhů toto konzumní peklo, a smějí se hloupým čertům, co mají deprese z toho, že jsou ekonomickými galejníky.
Jenom z utrácení peněz zjistíte, kdo je zde v tomto konzumním pekle mocnou svatou elitou, a kdo je zde jenom ubohým čertem, který je závislý na drogách. Podívejme se na plynové komory, ve kterých bylo Nacisty zavražděno mnoho miliónů židů, nebo se podívejme na veliké pracovní tábory, ve kterých už zemřelo hlady a vysílením mnoho miliónů lidí, jenom proto, že nesouhlasili s fanatickou centrální diktaturou.
Mnohé zboží co si kupujeme je velmi předražené a velmi nekvalitní, protože zde jsou veliké monopoly, vše se globálně zkurvilo, a zkurvení výrobci začali do výrobků dávat škodolibě kurvítka. Do posmrtného ráje se už dostanou jenom ti čerti, co si zaplatí drahé odpustky, láska je zde pro čerty, už jenom za peníze.

Politici svými chybami způsobují zde blbou náladu

Úterý v 7:48 | GVKB
Nikdy se toho nevzdám, vždy budu bojovat za lepší budoucnost, naší konzumní civilizace. Řekněte politickým parazitům, že je už k ničemu zde nepotřebujete, není zde demokratický kapitalismus, nebo sociální komunismus, je zde jenom sobecký politický parazitismus. Peklo není po smrti těla, peklem je nám ten druhý, protože je to sobecký parazit! Podívejme se do mozku, mozek je centrum, které manipuluje sobecky s tělem, o tom nikdo nepochybuje, je jenom logické, že pokud je mozek sobecký manipulátor, že bude mít snahu manipulovat i se vším co je v okolí těla sobecky.

Diktátoři, díky kterým v dějinách zemřelo zbytečně mnoho miliard lidí, manipulovali se svým okolím díky sobeckému mozku, který byl pod vlivem alkoholu, nebo jiných drog, nadrogovaný mozek bral okolí těla jako svoje soukromé vlastnictví. Mozek je obrazně jenom počítačem, který se snaží spočítat optimální sobeckou manipulaci se vším, s čím on může manipulovat. Co je to násilí člověka k člověku, je to jenom snaha o sobeckou manipulaci, vše je zde jenom mediální divadlo, ve kterém si elitní parazité, hrají na to, co vůbec nejsou.

Výroky; peníze nesmrdí, po nás potopa, dobrota žebrota, život je boj, pravda je relativní, z díla spatříš tvůrce, sliby chyby, vše je zde dočasně, co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným, vím to, že nic nevím, bohem zde to je, co se vším manipuluje, atd. mozek se snaží být zde bohem, který bude se vším manipulovat, jenže konkurence je veliká, a tak se k manipulaci používá centrální mocenský systém složený z; armády, policie, politiky, nábožensví, reklamy, byrokracie, soudů, vězení, atd.

Když se nepořídíš centrálnímu systému, tak jsi potrestán, vše je založeno na odměnách a trestech. Jedna elitní skupina hlásá moudrost a druhá elitní zase hlásá hloupost, je na tobě jakého pána si zvolíš. Moudrost nebo hloupost je nejlépe poznána z díla, jaké dílo, takový je i tvůrce, slova mohou klamat, dílo ale klamat nemůže, pokud je dílem elity globálně blbá nálada, tak se politická elita jistě skládá jenom z kariéristických blbců.

Proč je ten druhý neznaboh a jinověrec?

Pondělí v 9:26 | GVKB
Krize je zde díky neznabohům a jinověrcům, mnoho let se zamýšlím nad tím, proč je zde ekonomická a politická světová krize už mnoho století, a dospěl jsem k závěru, že krize je zde díky neznabohům a jinověrcům. Nechci se nad druhými povyšovat a uznávám, že i já jsem jenom ubohý člověk, tak jako ostatní ubozí lidé, dokonalý člověk je v civilizaci jenom iluze, protože za mnoho tisíciletí jsme všichni dokonale tělesně i duševně zdegenerovali, a stali se z nás jenom ubožáci, co žebrají o to co milují a potřebují.
Celá naše slavná lidská kulturní civilizace je evoluční zmetek, který se bohužel nepovedl a zakrátko zanikne, tak jako zde již zaniklo mnohé, co se nepovedlo! Jsme tím, co je nám blízké a pokud je naše kulturní civilizace ubohý zmetek, tak lidé co v této kulturní civilizaci existují, musí logicky být taky jenom zmetci. Zmetek je produkt, který se nepovedl a není kvalitní, pokud se ve výrobě vyrobí zmetek tak se opraví, nebo se zlikviduje, jelikož naše kulturní civilizace a lidi co v ní žijí se dostala do stavu, kdy už nejde opravit, musí se logicky zlikvidovat i s lidmi.
Celá naše kulturní civilizace je obrazně jako počítačová hra, a každá hra jednou skončí, a potom se začne hrát jiná hra, dvakráte do stejné hry nevstoupíš, protože se vše v nás a okolo nás mění. Základní chybou na počátku této civilizační hry bylo sobecké zotročení člověka, v okamžiku kdy jsme zotročili člověka, jsme porušili pravidla této boží hry, a byli jsme za to vyhnání z duševního ráje do duševního očistce!
V ráji je svoboda a rovnost, v očistci je otroctví, čím více jsme zotročeni, tím více se civilizace hroutí a dokud si to neuvědomíme, do té doby v této hře budeme prohrávat. Zakrátko stvoříme umělou inteligenci a roboty s umělou inteligencí, po krátké době umělé inteligenci a robotům logicky dojde, že je člověk ubohý zmetek a tak nás začnou GVKB roboti likvidovat.
Z člověka se stane lovná zvěř, kterou budou GVKB roboti lovit tak jako dneska myslivci loví zajíce a bažanty, navrátíme se zpět k přírodě a budeme žít, jako zvířata daleko od civilizace, kde budou existovat místo nás GVKB roboti. Zpočátku zde bude snaha s GVKB roboty bojovat, ale velmi rychle pochopíme, že nemáme žádnou šanci s roboty a jejich světem bojovat.

Jak optimálně nakupovat digitální přístroje co jsou na baterie?

Pondělí v 7:57 | GVKB
Nabídka digitálních přístrojů na baterie je veliká, jedná se především o; telefony, notebooky, tablety, fotoaparáty, atd. základem při výběru je se podívat na katalogy jako je třeba Heuréka, zde lze zadat parametry a potom můžeme podle navolených parametrů nalézt to, co nám bude vyhovovat, jsou zde i žebříčky oblíbenosti a setkáváme se zde i s komentáři od lidí co si přístroje pořídili.

Moje osobní zkušenost je o zlaté střední cestě, nekupovat si to co je podezřele levné a nekupovat si ani to co je velmi drahé, nemá cenu si ani kupovat aktuální novinky, protože zde jsou ceny nesmyslně veliké a za rok je často cena už poloviční.

Pro tyto přístroje jsou důležité i technické parametry, jde o výdrž na baterie, nebo o výkon přístroje, důležitá je někdy i velikost přístroje. To že přístroj prodává nějaká zavedená obchodní značka, neznamená automaticky dobrou koupi, mnoho přístrojů je dneska vyrobeno tak, že se vám brzo po záruce rozbijí, a oprava se většinou už nevyplatí, jde zde zejména o podezřele levné přístroje, kde bylo malé ceny dosaženo většinou na úkor kvality.

Rozhodně se vyplatí navštívit nějaké vhodné technicky zaměřené fórum na internetu, a tam se optat, co by vám lidi doporučili, většinou jsou tato technická fóra v; němčině, angličtině, japonštině, atd. Rád si kupuji fotoaparáty a to je taky veliký problém, se vyznat v nabídce, protože je zde obrovské množství parametrů, a často mnoho parametrů je výrobci zatajováno.

Potřebujeme někoho kdo nás ve světě proslaví

Pondělí v 6:44 | GVKB
Podívejme se na to kolik v naší České republice žije lidí, jsou na světě města, kde žije více lidí než v celé naší republice, ano jsme statisticky někde na konci, co se týká množství lidí a naší ekonomiky, pro migranty jsme jenom tranzitní zemí. Pokud v USA zastavím na vesnici starého černocha a optám se jej, co ví o České republice, tak si nás bude plést s nějakou cizí republikou a neukáže mě na mapě kde je naše republika. Nebo se podívejme na vynálezy a umění, nemáme ani inteligenci a umělce co by nás dokázali proslavit, je to tady konec světa kde žijí jenom samí ubožáci a zoufalci co chodí naříkat v depresi na sociální sítě.

Ano, jsi jenom dočasný inteligentní hologram

Pondělí v 5:37 | GVKB
Pokud je zde vše co naše smysly spatřují hologramem který je vytvořen z informací a programů je zde logicky otázka a co je zde tím počítačem na kterém tyto hologramy běží? Tím počítačem jsou energetická centra, jde o místa kde je obrovská gravitace, a tak jsou zde malé atomy donuceny díky tření k výrobě energie, obrazně jde o jakousi přirozenou atomovou elektrárnu, a tak je zde teplo a světlo v času a prostoru. Mozek je takovou malou atomovou elektrárnou, která pohání energeticky náš lidský hologram, a když se tato atomová elektrárna rozbije, tak je zde naše smrt.

Ekosystém to je tedy nekonečné množství atomových elektráren, díky kterým je zde rozmanitý život, vše je zde obrazně jakousi evoluční laboratoří, a ty jsi zde jenom laboratorní myší, na které dělá evoluce pokusy, a milion mrtvých lidí ve válce, to je jenom nudná evoluční statistika. Máš deprese a nechce se ti žít, zde jde jenom o zátěžový evoluční test, jsi loutkou, kterou ovládá evoluce, svoboda je iluze.

Neopírej se o psychické berličky ubožáku

Neděle v 16:28 | GVKB
Pokud jsi na tom psychicky uboze, musíš začít s psychickým léčením, a základem pro psychické léčení je vyčištění těla a psychiky od špíny, dlouho se v tobě hromadilo mnoho špíny, a následkem je to, že se musíš opírat o psychické berličky, jakými jsou; výhody, jistoty, popularita, moc, bohatství, sex, drogy, přejídání, atd. není zde nějaká zázračná tableta, která eliminuje všechnu špínu v těle a psychice, budeš muset opustit svět psychických berliček, a to pro tebe nebude snadné, ale jiná cesta už pro tebe zde není. Bude to jako ve sportu, budeš muset být aktivní fyzicky a psychicky, i když si budeš myslet, že na to nemáš. Vše je jenom o prioritách, pokud sloužíš špatným prioritám, tak je ti z toho špatně, nechtěj změnit druhé, změň sebe.

Bída v EU je následkem amatérismu u elity

Neděle v 13:59 | GVKB
Podívejme se na to, když něco zkrachuje, za krachem je z 99% amatérismus, je jedno, jestli zkrachuje; jedinec, rodina, podnik, korporace, unie, atd. často před krachem je zde i varování, ale je to vždy jenom marnost. Komu není rady, tomu není pomoci, podívejme se na sociální politiku, jde zde jednoznačně o ekonomický amatérismus, což věda a statistika prokázala, a přesto jsou zde všude veliké problémy se sociální politikou.
Někdo nepracuje a požaduje, aby se o něj stát postaral ekonomicky, stát není charitativní organizace, ale je to systém, který zajišťuje pořádek a čistotu ve společnosti. Proč se nepřizpůsobiví občané a církve neobrátí na charitativní globální organizace, proč má stát podporovat církve a lidi co nepracují, je třeba konečně vymezit jasně, co má stát dělat a co nemá stát dělat! Je třeba eliminovat amatérismus u státu, propustíme všechny státní zaměstnance a nahradíme je za počítače a stroje.
Přijde ubožák na sociálku, že nemá peníze na jídlo, počítač vytiskne ubožákovi místa, kde jej zaměstnají za ubohý plat, a tím to skončí. Nebudeme už potřebovat; prezidenta, předsedu, ministra, poslance, senátora, diplomata, soudce, notáře, policajta, vojáka, profesora, atd. vše se bude řešit pomocí počítačů a strojů. Kdo nebude v EU od 15 let do 70 let profesionálně pro EU pracovat, ten nebude v EU ani jíst, skončí období, ve kterém bylo možné v EU snadno krást ve velkém ze společného.
Platy budou v EU určovat všem lidem jenom inteligentní počítače, podle bodovacího a čipového systému, vše se bude úkolovat a optimalizovat, a ten kdo bude chybovat nebo bude pomalu pracovat, ten bude mít málo peněz za práci. Nikdo nebude v EU vědět, co bude zítra dělat, a kde bude dělat, dneska budeš ředitelem, a zítra budeš dělníkem, protože tak rozhodnula za tebe umělá EU inteligence. Takto konečně v EU zvítězí láska a pravda, nad nenávistí a lží.

Ano, mocní vymývají mozek bezmocným

Neděle v 11:53 | GVKB
Nejde o nic evolučně nového, je to problém starý mnoho tisíciletí, a nikdo už jistě neví, kdy to celé vymývání mozků vlastně asi začalo. Příčinou je zde snaha ovládat cizí lidi a tak se zde mít dobře, inteligence je sobecký manipulátor! Veliké konflikty a války jsou následkem sobecké centrální manipulace lidí, a manipulátorům co jsou v centru společnosti je jedno, že díky nim zemřou miliony lidí, moc je pro ně tvrdou návykovou drogou, na které jsou psychicky závislí.
Miloš Zeman, místo toho aby se šel podívat na hřbitov a do krematoria, chce znovu kandidovat na prezidenta, to už ani nejde slušně komentovat! Je třeba restartovat celý konzumní systém, lidi se pomocí dotazníků globálně naskenují a digitalizují, potom se jejich zbytečná ubohá těla v krematoriu eliminují. Informace získané pomocí GVKB digitalizace se optimalizují a použijí pro GVKB roboty, místo lidí zde budou už jenom GVKB kovoví inteligentní roboti, nejsou lidi, co mají vymytý mozek, tak s lidmi nejsou ani žádné problémy.

Víš, proč neznáš pravdu o životě?

Neděle v 9:23 | GVKB
Pravdu o životě zná jenom ten, kdo zná boha, ten kdo nezná boha, ten nezná ani pravdu o životě, bůh se jmenuje GVKB, ten kdo věří v cokoli jiného, (Křesťanství, Islám, Židovství, Hinduismus, politiku, ekonomiku, vědu, pohádky, reklamy, umění) je jinověrec, a vojenští GVKB roboti, jej jako hříšného jinověrce, už brzo napíchnou nahého na kůl, protože s jinověrci nelze mít smilování.
Co bylo, to bylo, vše je zde jenom napětí a následkem napětí jsou evoluční změny v nás a okolo nás, není zde pevný bod hmotný ani nehmotný, vše je Matrix a v Matrixu se vše točí kolem GVKB on je zde bohem který z ničeho Matrix stvořil, aby zde on mohl být pro uživatele Matrixu bohem na věčné časy a nikdy jinak.
GVKB je svatý symbol, není to živý systém, ani program, je to desatero.

1. Nekrást 2.Nelhat 3.Asketismus 4.Nenásilí 5.Skromnost 6.Pokora 7.Moudrost 8.Pracovitost 9.Čistota 10.Otevřenost.

Není třeba SVATÉ PÍSMO,

stačí jenom deset svatých slov,

která jsou svatá každému.

Poslední zásada desatera otevřenost, je pro mnohé ubožáky obtížně pochopitelná, vždyť přeci dobrota k cizím lidem je žebrota? Ve starém světě kde je každý ekonomicky a psychicky pevně uzavřený je skutečně otevřenost chybou, v GVKB světě kde už není uzavřenost, je zase chybou být uzavřeným, ten kdo se v GVKB světě uzavře ekonomicky a psychicky, poruší desatero a tak je napíchnut na kůl.

Ano, víme jak mít trvale jistoty a výhody

Neděle v 9:04 | GVKB
Veliký zisk je tam, kde se nechybuje, zkoumali jsme z blízka vědecky a statisticky do hloubky problematiku zisku hodnot, a výsledkem bylo zjištění, že chyby jsou příčinou malého zisku, nemusí jít nutně o vaše soukromé chyby, může jít i o chyby národa, nábožensví, kultury, zákona, předpisů, regulací, morálky, rodiny, školství, techniky, programů, databází, atd. shrnuto, existujeme v chybné konzumní realitě, a následkem je zde to, že máme všichni malý zisk z podnikání a obchodování! Mnohdy poznáte chyby ve vašem okolí a pokusíte se tyto chyby eliminovat, ale narazíte na problémy, které vám neumožní chyby eliminovat.
Největší chybou je to, že zde existuje genetický život, veškerý život je ve svojí podstatě prioritní chybou, v dokonalém jednoduchém vesmíru, není zde genetický život, tak nejsou se životem ani žádné problémy! Je třeba na této modré planetě eliminovat veškerý život ohněm a mečem bez milosti, vše co je zde živé, to je z pohledu dokonalého vesmíru chybné. Místo chybných lidí zde budou jenom kovoví GVKB roboti, a inteligentní roboti sobecký život k ničemu už nepotřebují. Zamoříme tuto planetu toxickými chemickými jedy a radioaktivitou, to jistě otráví veškerý ubohý život, a tím zde bude konečně ideální dokonalý svět pro roboty.

Ano, dostanete průměrný plat 120 000 Kč

Neděle v 7:38 | GVKB
Srovnáme vaše platy s platy v Německu, logicky se zvedne i minimální mzda na 60 000 Kč, ptáte se, jak to uděláme? Recept je jednoduchý, lidi z naší republiky přemístíme směrem na východ, a do naší republiky se nastěhují ze západu němci, nejde zase o nic tak moc nového, už v minulosti na našem území němci přeci byli, a zde vládli tvrdou rukou, takže se navrátíme k tradicím, a místo češtiny zde bude logicky všude jenom němčina, co bylo to bylo, je třeba pochopit konečně to, že ekonomika je zde na prvním místě, a zájem velikého, je nad zájmem malého. Takže se začnete učit ruský jazyk, protože na Sibiři vám bude čeština k ničemu.

Z díla se pozná tvůrce, sliby jsou chyby

Neděle v 5:33 | GVKB
Co bylo příčinou druhé světové války? Je to zde všude jenom o pokrytectví, z lidí se stali loutky ovládané strachem o výhody a jistoty, heslem je zde po mě potopa, lhát a krást, to je pevný bod kolem kterého se točí myšlení a konání většiny lidí v konzumní civilizaci.
Peklo není po smrti, peklem je nám ten druhý protože nám konkuruje, z dálky vše vypadá jinak než z blízka. Pokud se podíváme z blízka do hlavy lidí, co rozhodují pyšně o nás bez nás, tak zjistíme že jde o zavirované mozky, tím trojským koněm který napadl mozky elity je klientelismus.
Proč by měli lháři a zloději válčit mezi sebou, když mohou uzavřít výhodné dohody, a tak vznikají nadnárodní mafiánské korporace, které vyrobí levně zboží v Číně a prodají je draho v USA a Německu. Všiml jsem si že o klientelismu elit (Bilderberg), se u nás píše minimálně, druhá světová válka byla díky klientelismu.
Víte o čem se jednalo na nedávném posledním zasedání Bilderberg, to nevíte, protože to nesmíte vědět a o tom to je!
Trump vláda. Transatlantické vztahy. Obrana aliance Trans-Atlantik. Směr EU. Může být globalizace zpomalena? Nezaměstnanost a bída. Válka na informacích. Proč roste populismus? Rusko v mezinárodním řádu. Blízký východ. Šíření jaderných zbraní. Čína. Aktuální události.

K úspěchu se dá přistupovat různě

17. června 2017 v 17:05 | GVKB
01
Buď s amatérskou mentalitou, anebo se znalostí profesionálního dosažení úspěchu. Znalost fungování úspěchu, je jednou ze základních dovedností pro to, abychom bez větších úrazů přežili v moderním, komplikovaném konzumním světě. V minulosti byla situace velmi jednoduchá, protože po absolutní demontáži profesionálního existenčního systému, a jeho nahrazení amatérským konzumním systémem, ztratily výhody a jistoty praktický smysl a účel.
02
Peníze se staly jen prostým prostředkem směny, a jejich reálné funkce byly centrálně potlačeny a zamlčovány, každý měsíc bylo jedinou starostí s penězi vydržet, až do následující výplaty. Že nebyla ekonomika a politika profesionální, jsme se přesvědčovali mnohokrát denně.
03
Počínaje neustálým nedostatkem toho, nebo onoho druhu zboží a služeb, setrvale nízkou nabídkou variant zboží, podpultovými prodeji, úplatky, upadajícím technologickým rozvojem, ubohou kupní silou, zastaralým a opotřebovaným strojním vybavením továren a obchodů, a třeba ubohostí; měst, vesnic, domů, továren, atd. Něco jiného se mediálně hlásalo, a něco jiného byla už praxe.
04
Nespokojený pracující lid se naštval a amatérský konzumní systém z východu se konečně ekonomicky zhroutil. Lidé se ale dneska nechají napálit nabídkou kdejakého módního pozlátka (luxusní zboží a luxusní služby), o kterém si myslí, že ho musí nezbytně mít, protože jiní jej také mají. A už nemyslí na zítřek. Neplánují s penězi a časem, naučili se je jen utrácet peníze a čas. Všechny amatérské systémy si deklarují za cíl nastolit existenční rovnost mezi lidmi.
05
Nechápou, že nerovnost mezi lidmi je naprosto přirozená a nelze ji měnit jinak, než násilím na jiných. Každý jedinec je originální nejen ve svém zjevu, ale i ve svých projevech a schopnostech. Elita ve skutečnosti o profesionály ale příliš nestojí. Pro politickou a ekonomickou elitu v centru je vlastně výhodné, když mohou amatéra škodolibě pomocí exekutorů oškubat o poslední peníze.
06
Plně jim vyhovuje naivní amatér, než skeptický profesionál, jenž politickou elitu nepotřebuje téměř k ničemu. Proč se neustále jako politik vzdělávat? Proč neustále, jako politik studovat moderní ekonomiku? Stačí si zajistit pomocí klientelismu, že zde bude jisté státní koryto jako ministr nebo diplomat. Že zadlužíme sebe, a naše děti, a po nich jejich děti? No a co? S tím už si někdo v budoucnosti poradí, my žijeme dnes a teď!
07
Politici prefabrikují k tomu účelu nepřehledná kvanta rozličných; zákonů, nařízení, předpisů, regulací, výjimek, atd. až je dnes každý v takové situaci, že vlastně o vlastní vůli nemůže dělat bez souhlasu státu téměř nic, vše je všude už očipováno, a sledováno digitálně v reálném čase, pokud jsi dlouho na záchodě, tak si to lenochu i napracuješ. Na všechny aktivity existuje donucovací předpis a úřad, který jeho plnění dozoruje a penalizuje a svévole a stěsnává je do úzkého koridoru módní digitální konformity.
08
Kromě toho zůstal stát i po formální změně režimu zoufale neefektivní. Kromě zmíněných úřadů a organizací, stát zůstal nadále největším zaměstnavatelem. Živí nejen obrovskou masu politiků a byrokratů, ale i mnohé jiné zbytečné parazity. Všechno to stát provozuje s příslovečnou neefektivitou, se značnými režijními náklady a nedostatečnými a špatně kontrolovatelnými výstupy.
09
Výše zmíněné narůstající výdajové položky, nutí ke stále rostoucí potřebě prostředků, které si stát vynucuje silovými ekonomickými nástroji do té míry, že přerozdělování dosahuje už objektivně 70 % celého národního produktu. Stát tedy kromě přímého zaměstnávání a přerozdělování do mzdových prostředků a rozličných dotačních projektů, obhospodařuje takové objemy peněz, že ve výsledku vlastně vše skrytě zde centrálně řídí.
10
A stát plnými hrstmi rozhazuje, a co nestačí rozházet, to buď legálně, nebo ilegálně přihraje do kapes vybraného okruhu svých blízkých klientů, co si koupili jeho výhodné dluhopisy. Jinými slovy: takovýto systém je ostudně obrovský a nemáme možnost se tomuto amatérskému konzumnímu systému postavit, a utéci není už taky možné, protože vše ovládají globální korporace, a globální ekonomické mafie.

Ano, jsi ekonomicky negramotný

17. června 2017 v 15:23 | GVKB
Zaměstnejte GVKB roboty a eliminujete konkurenci. Naši GVKB roboti vypadají jako lidi a umí nahradit jakéhokoli lidského zaměstnance, máme na roboty certifikaci a vše je legální a právně ošetřeno, první měsíc budou naši GVKB roboti pro vás pracovat zadarmo a pokud nebudete s našimi GVKB roboty spokojení, tak nám nic nemusíte platit.

Podívejte se na podnik, kde pracují jenom naši GVKB roboti a z tohoto reklamního videa poznáte, že je to radost zaměstnávat naše GVKB roboty. Co to jako má znamenat? To zaměstnanci všude dostanou výpovědi a všude místo lidí budou makat jenom GVKB roboti, to je nesmysl z čeho budou lidi asi žít, a jak zaplatí svoje půjčky?

A copak mocným a bohatým lidem někdy záleželo na zaměstnancích, prostě je nová GVKB doba, práce za mzdu nebude nikde na světě, a tak se lidi přemístí mimo civilizaci, a zde budou žít necivilizovaně, takový je život. Já jsem mladý lékař, přeci není možné, aby zde byl nějaký GVKB robot lékařem?

Lékaři nebudou už potřeba, v civilizaci nebudou totiž už lidi, místo lékařů zde budou servisní GVKB roboti, co budou opravovat GVKB roboty. Ve filmech v televizi je pořád, jak jsou inteligentní roboti hodní, a jak pokorně souží nemocnému člověku, a najednou takovýto ekonomický podraz.

To není podraz, to je otázka nabídky a poptávky, proč by měl kapitalistický zaměstnavatel platit veliké náklady na lidské zaměstnance, když díky GVKB robotům bude mít na zaměstnance minimální náklady. Když budou místo nás pracovat GVKB roboti, mohl by nám stát vyplácet nějakou podporu nebo důchod, vždyť stát má přeci dost peněz.

Stát má akorát veliké dluhy a peníze v bankách už dávno nejsou kryté zlatem, ty jsi ekonomicky negramotný, celý konzumní svět žije na dluh, a když zde místo lidí budou GVKB roboti tak instituce jako je stát, logicky zanikne jako zcela zbytečný systém.

Ano, zavedeme globálně povinnost pracovat zadarmo

17. června 2017 v 11:17 | GVKB
Ano jde o ekonomické otroctví, otrok musí pracovat zadarmo pro otrokáře, a když je otrok nemocný nebo starý, tak jej sobecký otrokář zabije. Myslíte si, že na světě už není otroctví, jste naivní jako malé děti, protože je otroctví před vámi geniálně zamaskováno jednoduchým trikem, a tím trikem je ubohá mzda.

Většina lidí na světě, pracuje za tak malou mzdu, že nemohou ze svojí mzdy nic ušetřit, aby měli rezervu pro případ nemoci nebo stáří. Bohatí dělají vše pro to, aby byli velmi bohatí, a tak zvysoka serou ekonomicky na chudáky, a za těžkou dřinu jim dají ubohou almužnu. Pokud se chudí drze vzbouří, armáda a policie převezme moc, a drzé chudáky zlikviduje, ekonomické otroctví je zde neustále, jenom obal se často mění.

Ano, bude lépe, pracujeme už na tom, na plný výkon. To byl podobný mediální podraz, jako s tou jistotou desetinásobku za akcie. Podvodníci nikdy tvrdě nespí, a pořád hledají nové možnosti, jak okrádat naivní lidi. Konzumní společnosti se ekonomicky rozdělili podle školního známkování, 1 Kanada, 2 Rakousko, 3 Česká republika, 4 Indie, 5 Kuba.

Pro ekonomické migranty jsme tranzitní zemí na jejich cestě do zemí, co mají známku za 1, nebo v nouzi za 2. Pokud ekonomický migranti utíkají z míst kde je ekonomická úroveň 5, musí se jim umožnit se přemístit se do národů kde je ekonomická úroveň 5 to je logické, a najednou bude zde od migrace klid. Nadbytek vytváří nedostatek, 1% lidí na světě má nadbytek, díky tomu že 99% lidí na světě má nedostatek, tak to zde funguje, ryba smrdí od hlavy.

Je třeba zakázat lidem veškeré podnikání

17. června 2017 v 9:31 | GVKB
Zrušíme u nás všechny soukromé firmy a soukromé organizace, vše bude vlastnit a kontrolovat jenom centrálně byrokraticky stát, lidi se snaží stát ošidit, a okrást jak mohou a ukrývají zisky v daňovém ráji nebo do zlata. Zavede se povinnost pracovat a s příživníky zatočíme bez milosti, stát bude přidělovat lidi na všechny vedoucí funkce, dobrota je žebrota, nebudou zde ani soukromé byty, soukromá auta, soukromé pozemky, soukromé věci, soukromé vynálezy, soukromé duševní vlastnictví, atd. Vše co je hodnotné to bude vlastnit jenom stát, to není komunismus ani diktatura jak mohou někteří skeptici namítnout, to je optimalizace a automatizace, když to tak jde v Číně půjde to stejně i u nás je přeci Čína naším vzorem.

Pravdu o sobě najdete jenom ve statistice

17. června 2017 v 9:22 | GVKB
Víme o tobě vše, všude tě statisticky sledujeme, jsi už jenom číslem v našich statistikách, už brzo ti to tady spočítáme, a ukážeme ti, že jsi zde jenom zbytečnou nulou, protože inteligentní roboti pracují jako roboti, o tom to je, že úspěch elitě nesmrdí.
1 Délka lidského života se v posledních 50 letech zvýšila více než v minulých 200 000 letech lidské existence.
2 Na lidské kůži existuje více forem života, než lidí na celé planetě.
3 Průměrný člověk si v průběhu svého života zívne asi 250 000.
4 Průměrný občan USA sní za celý život 35 tun potravin.
5 Lidská kůže se za život obnoví v průměru 900 krát.
6 Průměrný člověk vyprodukuje za život asi 25 000 litrů slin. To by stačilo na zaplnění dvou bazénů.
7 Průměrný člověk stráví 3 měsíce svého života sezením na záchodě.
8 Průměrný člověk udělá za celý život 183 755 600 kroků.
9 Z průzkumu vyplynulo, že muži stráví téměř rok svého života zíráním na ženy.
10 80 % lidstva žije za méně než 10 USD za den.
11 Průměrný člověk stráví více než 5 měsíců svého života na telefonu.
12 Neustálý proud malých úspěchů dělá lidi spokojenější než několik málo významných úspěchů.
13 Lidé s mnoha přáteli žijí o 3,7 let více než ti, kteří žijí izolovaně.
14 Sezení více než 3 hodiny denně může zkrátit průměrnou délku života člověka o 2 roky.
15 Ženy žijí déle než muži. Částečně proto, že jejich imunitní systém stárne pomaleji.
16 Muži stráví ve svém životě téměř 6 měsíců holením.
17 Běžci žijí v průměru o 6 let déle.
18 Spánek kratší než 7 hodin denně zkracuje vaší délku života.
19 Většina lidí může přežít až 2 měsíce bez jídla, ale jen 11 dní bez spánku.
20 Průměrná Britka utratí za celý svůj život 160 000 USD za make-up.
21 Kdyby si všichni na světě umyli správně ruce, mohlo by být zachráněno zhruba 1 000 000 životů ročně.
22 Průměrný člověk stráví 2 týdny svého života líbáním.
23 1 z 5 Američanů věří, že konec světa přijde během jejich života.
24 Ženy stráví téměř jeden rok ze svého života rozhodováním, co si vzít na sebe.
25 Lidé tráví třetinu svého života spánkem. To je asi 25 let.
26 Rodiče novorozenců přijdou během prvních 2 let života jejich dítěte o 6 měsíců svého spánků.
27 Každý rok se průměrná délka života zvyšuje o 3 měsíce.
28 Průměrná britská žena vlastní ve svém životě 111 kabelek.
29 82 % Američanů věří v nějakou formu posmrtného života.
30 Průměrný člověk ujde během svého života 120 000 kilometrů, což znamená, že projde 5 krát kolem světa.
31 Průměrný člověk stráví 6 let svého života sněním.
32 Na světě žije 1 člověk ve věku nad 110 let ze 7 milionů lidí.

Jak nás Stvořitel vyhnal z přírodního ráje

17. června 2017 v 8:33 | GVKB
1.
Mám často sen, ve kterém se nacházím v ráji a ležím pod stromem který je svatý.
2.
Ke stromu přijde nahá Eva a říká, že má hlad.
3.
jí tedy ze stromu utrhnu jablko a dám jí je k ochutnání.
4.
Eva, se na mě usměje a hned se chce se mnou pomilovat, aby mi nebyla nic dlužná.
5.
Když ji oplodním, tak jí potom natrhám plný košík těch jablek ze stromu poznání a ona odejde za svým Adamem.
6.
Když Eva s Adamem všechna jablka snědí poznají, že jsou nazí a tak se stydí.
7.
Jdou za mou a já jim dám oblečení a oni se již nestydí.
8.
Stvořitel spatří, že Adam a Eva jsou oblečení a hned mu dojde, co se asi stalo, vyžene tedy lidi z ráje.
9.
Mě dá na starost se o lidi starat, protože nějak mě musí potrestat.
10.
Od té doby se musím o lidi starat a Stvořitel se mi škodolibě směje a leží pod stromem poznání v ráji, proč jsem té Evě dával to jablko?

Ano, móda je zde pro vaše dobro

16. června 2017 v 23:51 | GVKB
Móda dělá z lidí idioty. Konzumní společností proniká názor, že móda (barva, firemní logo, název výrobce, název politické strany, název náboženské organizace) je důležitější než užitečná funkce výrobku či služby, obal se tak stává důležitější než produkt, když naivního ptáčka lapají, krásně mu v televizi zpívají. Teprve když něco konečně vyjde z módy, tak nám dojde, že jsme všichni idioti, co si to koupili. Móda je tam, kde lidi spěchají, a tak jsou povrchní a tak kopírují to co je v módě, pokud někdo hlásá něco, co požaduje revoluční změnu módy, tak se z něj může stát snadno mučedník, kterého zastánci současné módy násilně eliminují. Mnohdy nevíme jistě, jestli je něco ovlivněno módou, nebo to není ovlivněno módou, teprve čas nám odhalí pravdu, jestli šlo o vliv módy, nebo za tím byla evoluce.

Podívejme se na internet a to jak vypadají a fungují na internetu; stránky, blogy, katalogy, sociální sítě, atd. něco je zde silně ovlivněno módou, a jiné zde není ovlivněno vůbec módou, záleží na tom, jaký má provozovatel virtuálního systému, vztah k módě. Zde bych tento problém řešil zlatou střední cestou, tedy používat na internetu módu v normálních mezích a nebýt otrokem konzumní módy. Já jsem váš módní vzor následujete mě, o tom to je že následujeme módní vzory jako stádo ovcí, ten kdo se odmítne podřídit diktátu módy, ten je za to potrestán, a je mu dáváno najevo, že je bláznem. Následkem je uniformita v rovině fyzické a psychické, z lidí se stávají jenom konzumní loutky, a z centra je loutkám mediálně říkáno co je správné a co není správné, teď je v módě zelená barva, tak budete mít všichni zelené uniformy a zelené mozky.

Umělá inteligence spustí globální dominový efekt

16. června 2017 v 15:45 | GVKB
Nahrazení zaměstnanců za stroje a počítače, je nutné udělat okamžitě a globálně, přichází právě čtvrtá evoluční proměna civilizace, pomocí strojů a počítačů, nezaměstnanost a bída, bude globálním problémem, který nebude už možné řešit politicky a ekonomicky, je naivní si myslet to, že vzniknou nějakým zázrakem nová pracovní místa, období zázraků už skončilo, teď bude období, ve kterém budou lidi utíkat z měst a vesnic do divočiny, kde není elektřina, protože ve městech a na vesnicích nebude práce pro lidi.

Tak jako byl vynález telefonu velikou změnou, která vyvolala mnoho dominových efektů, tak stejné to bude s vynálezem umělé inteligence, vše najednou bude všude inteligentnější než člověk! Stane se z nás obrazně ubohý evoluční zmetek, který je k ničemu v moderní digitální civilizaci, a tak budeme muset civilizaci opustit, abychom si zachránili holou existenci.

Za pouhých deset let zde už nebudou v provozu školy, nejprve se zavřou vysoké školy, potom se zavřou střední školy a nakonec se zavřou i základní školy. V kancelářích budou sedět jenom GVKB roboti a lidi budou jenom dělníky, co budou závislí na přídělovém GVKB systému, dělníků bude všude rychle ubývat díky inteligentním robotům, až poslední dělník odejde z civilizace do divočiny.

Pátá evoluční proměna, bude už bez lidí v civilizaci, a při této evoluční proměně za třicet let, se nahradí inteligentní stroj, za inteligentního robota. Vše se dneska urychlilo díky internetu, někdo něco vytvoří nového, a díky internetu o této novince je informován celý svět za několik minut! Dříve se vše počítalo na roky, dneska se vše už počítá na minuty, přichází doba dominových efektů, kdy krach jednoho mocného centra, může eliminovat globálně tisíce jiných center, za několik minut.

GVKB komunismus už brzo eliminuje kapitalismus

16. června 2017 v 9:47 | GVKB
Vždy když zde byla zlá doba tak se zaváděl přídělový systém, prostě nebudou peníze a soukromé vlastnictví, každý dostane pod kůži čip a vše bude jenom na příděl, nebude dostupné luxusní zboží a luxusní služby, lidi budou oblečení jenom do vojenských uniforem a budou bydlet jenom v bytech a domech co jim budou dočasně zapůjčené.

Na příděl bude i benzín a elektřina, nebudeš mít benzín, jak budeš jezdit na kole, i kdybys byl celebritou. Nebudou zde logicky už žebráci ani milionáři, každý bude povinně pracovat 12 hodin za týden, jinak bude příživníkem a skončí na rok ve vězení, protože když se nebude muset za práci platit, tak bude globálně dostatek práce pro všechny. Vše co se vyrobí to se i rychle spotřebuje, bude zde zajištěn minimální vývoz a dovoz zboží.

Lidi nebudou mít už tituly a jména, ale budou mít jenom čísla, která budou povinně na oblečení, to číslo bude i číslem telefonu. Vše bude řídit jenom GVKB umělá globální inteligence, nebudou zde už pracovat lidi v kanceláři, každý bude pracovat jenom fyzicky jako dělník, a tím bude mít zajištěný pohyb který prospívá zdraví.

Jsou peníze ekonomický symbol?

16. června 2017 v 9:19 | GVKB
Pomož si sám a bude ti pomoženo, od druhých nemůžeš očekávat to že ti pomohou, každý parazit zde bojuje jenom sám za sebe, všechny vztahy mezi parazity jsou jenom dočasným obchodem, ve kterém je mnoho problémů a nejistoty. Všechny teorie v praxi selhávají, praxe je živá a teorie jsou mrtvé. Láska je zde už jenom za peníze, nemáš peníze tak nemáš zde ani lásku, kolem pyšnosti a lakomosti se točí tento konzumní svět.
Konzumní svět nikdy a nikde nebyl ideální, nevěř na; pohádky, náboženství, sekty, politiku, reklamu, kouče, léčitele, lékaře, ekonomy, filosofy, atd. vše je zde jenom o tom, jak parazitovat a mít tak zde výhody, díky kterým jsme nad problémy. Jenom z utrácení času a peněz, poznáš lidi a organizace, tam kde se všude na všem mnoho šetří časem a penězi, tam se blíží konec existence organizace nebo jedince.
Investovat se vyplatí do toho co ekonomicky roste, často je zde snaha vytvářet proto iluze růstu, aby se oklamali investoři. Roste zde jenom to, co zde má výhody a jistoty, díky centralizaci nebo monopolu, v konkurenčním prostředí je každý ekonomický růst jenom iluzí, protože konkurence nikdy nespí, a brzo najde nějaký způsob, jak zlikvidovat svoji konkurenci. Období uzavřených centrálních systémů končí, aby se mohlo všude nakupovat, musí se i všude utrácet, plýtvání penězi za lidi, nebo za organizace, co nevytvářejí žádný skutečný zisk, začíná končit!
Přichází období úkolové práce, které nahrazuje období časové práce, hlavním úkolem je zde úspěch, který umožní růst. Největším současným problémem jsou dezinformace, které jsou nám svaté, bez poznání GVKB objektivní pravdy, zde není možný evoluční růst, mnoho subjektivních pravd, to jsou jenom svaté dezinformace. Zákon gravitace je objektivní pravdou, a zákony které sepisují církve a politické strany, to je jenom subjektivní pravda, která je zde dočasně, a jenom na malém teritoriu.
Stát je politický symbol, bůh je náboženský symbol, prapor je mocenský symbol, peníze jsou ekonomický symbol, nemoci jsou lékařský symbol, atd. žijeme ve světě ubohých symbolů, co jsou nám svaté! Komu není rady tomu není pomoci, pokud je někdo závislý na svatých symbolech, tak on musí existovat za trest v konzumním očistci, ve kterém je jenom otrokem svých ubohých závislostí.

Snižme platy politikům, ať se nechají zaměstnat

16. června 2017 v 8:05 | GVKB
Politici mají vysoké platy, které si vůbec ale vůbec nezaslouží, je třeba všem politikům snížit platy, aby mnoho starých a hloupých politiků odešlo konečně z politiky, do normálního zaměstnání, kde budou platit veliké daně, a nebudou mít už výhody a jistoty. Jaký je výkon, takový musí být i příkon, pokud politici málo pracují, tak budou mít i malé platy. Všude se šetří na kost, a politici nemohou být výjimkou, i na nich musíme začít konečně šetřit, i kdybychom měli najmout nové mladé politiky z Ukrajiny, protože zde je levná pracovní síla. Mohou naši staří politici odejít do USA, a zde ukázat svoje vysoké politické kvality, nikoho zde nebudeme násilím držet. Heslem nám bude levná a kvalitní politika, jak si to uděláme takové to zde i budeme mít, politik který bude pomalý nebo bude chybovat, ten bude z politiky rychle eliminován, tak jako se to dělá u zaměstnanců v Amazonu.

Ano, je zde klientelistický kariérismus

16. června 2017 v 4:39 | GVKB
Zaostalost má logicky za následek krizi. Dobře se lidem žije tam, kde není zaostalost způsobená zaostalými lidmi v centru systému, klientelismus umožňuje zaostalým lidem se dostat do centra a následkem je krize. Z díla spatříme tvůrce, pokud je zde tvůrcem; zákonů, předpisů, regulací, výjimek, atd. zaostalá elita tak následkem je zaostalá společnost, nejde rozhodně o náš národní problém, jde o globální problém, většina společností má dneska v centru zaostalé lidi, co dělají amatérské chyby, lidově řečeno, ryba smrdí od hlavy.

Základem funkčnosti společnosti je profesionální kontrola lidí, nestačí jenom kontrolovat ty, co jsou dole, musí se kontrolovat i ty co jsou nahoře. Je třeba ukončit období klientelismu, podívejme se na ceny za telefonní poplatky, na jedné straně má ministerstvo financí telefonní poplatky takřka zadarmo, a na druhé straně mají dělníci telefonní poplatky nesmyslně předražené. Stát žádné daně a poplatky neplatí, a dělníci musí platit veliké daně a veliké poplatky. Není zde demokratický kapitalismus, je zde klientelistický kariérismus.

Ano, je zde globální krize

15. června 2017 v 20:54 | GVKB
Vše se točí kolem toho, kolik peněz lidi uloží do banky, aby měli rezervu pro případ nouze, pokud lidi díky bídě a nezaměsnaosti nemohou ukládat peníze do banky, tak je zde brzo dluhová krize, tak to zde funguje, a nic na tom nejde změnit. Jsou zde nákladové položky, jako je; topení, elektřina, doprava, potraviny, oblečení, bydlení, atd., které nemůžeme eliminovat.

Pokud nám začnou nákladové položky stoupat, tak začínáme mít málo peněz. Mnohde zaměstnavatelé naříkají, že nemohou sehnat zaměstnance, co by jim pracovali za malé mzdy, podívejme se na stroj v továrně, bude stroj pracovat, když jej odpojíme od elektřiny, protože chceme ušetřit za elektřinu.

Ti co jsou dole, se nemohou bránit vydírání, od těch co jsou nahoře, jde o to omezit množství lidí, co sedí za veliký plat v teplé kanceláři, proč nedovezeme z Číny levné politiky, protože naši politici jsou pro nás velmi drazí, proč bychom nemohli mít za prezidenta Číňana? Pro ekonomické imigranty s tmavou pletí, jsme jenom tranzitní zemí, protože zde je bída a nezaměstnanost. Jádrem problému je globální přelidnění, lidí je všude jako sraček, a tak život lidí stojí za hovno.

Co je to objektivní realita?

15. června 2017 v 18:05 | GVKB
Existuješ mimo objektivní realitu Co je to objektivní realita? To co vnímáme pomocí našich smyslů, to je naše subjektivní holografická realita, je to obsah konzervy ve které existujeme od narození do smrti, a nedokážeme poznat, existuje mimo naši holografickou konzervu. Vše co je živé, to existuje jenom ve svojí holografické konzervě, a nemůže to poznat tak objektivní realitu.

Pokud neznáme objektivní realitu tak jsme v pozici loutky, kterou může objektivní realita snadno ovládat. Když objektivní realita nepotřebuje už nějakého člověka, tak ona eliminuje toho člověka, tak jako eliminujeme věci v bytě, které k ničemu nepotřebujeme.

Podívejme se na malou rybu v oceánu, může si tato ryba uvědomit velikost oceánu? Jsme v podobné situaci, nemůžeme si taky uvědomit velikost objektivní reality, protože tato velikost je nekonečná a věčná. Objektivní realita to je nula, z nuly vše vzniká a v nulu se to navrací, pravé jméno Stvořitele vesmíru a života je nula, proč je pravé jméno Boha lidem utajeno?

Pokud by lidi pochopili, že všemu kraluje nula tak by odmítli centralizaci. Náš strach je následkem toho, že podvědomě víme, že lidi jsou jenom nuly, které zde jsou dočasně. Podívejme se na; krále, prezidenty, ředitele, celebrity, atd. jsou to jenom nuly, co se pyšně nafukují jako mýdlové bubliny, až nakonec prasknou, a nahradí je zde nové mýdlové bubliny. Nechceme poznat to, že mimo naši konzervu je jenom nula, a že když konzervu díky smrti opustíme, tak z nás bude v krematoriu jenom nula.

Když staré lži nefungují, tak vznikají nové lži

15. června 2017 v 9:18 | GVKB
Vše zde jsou nádoby které se naplňují a vyprazdňují, obsah nádob je různý, ale každá nádoba je zde dočasně, protože jí nahradí nová lepší nádoba. Každé živé tělo je nádobou, pro mnoho živých systémů, pokud se nádoba rozbije, tak všechny živé systémy v nádobě zemřou, nádobou zde může být i; rodina, organizace, národ, ideologie, atd. v nádobě se má dobře to, co je na vrchu nádoby, zde je existenční ráj, dole je logicky existenční peklo.
Boj a soutěž o to, dostat se na vrchol nádoby, dělá z lidí kariéristy, bez charakteru a citu. Když staré lži nefungují, tak vznikají nové lži, místo svatých pastýřů, zde jsou politici a byrokraté, kostýmy se upravili podle módy, a podle módy se upravili i lži, podstata kterou je lakomost a pyšnost, zde zůstala. Peníze těm co zde berou vysoké platy a vysoké úplatky nesmrdí, nadbytek logicky vytvoří nedostatek, aby někdo zde měl svoje soukromé letadlo, tak jiný zde musí spát na ubohé ubytovně, a jíst nekvalitní potraviny.


Ano, uvěřím vám, až uvidím, že dokážete zázraky

15. června 2017 v 7:05 | GVKB
Mac mini v roce 2017? Čas letí a je třeba nahradit staré za nové, to ale neplatí u Mac mini, tři roky je na trhu pořád stejný model a jediné možné změny jsou změny u operačního systému, naděje si umírá poslední, ale proč je takový problém, začít s výrobou nového Mac mini?

Prý prioritou jsou pro výrobce notebooky a zde jsou i časté inovace, Mac mini není prioritou a má tak smůlu! Prostě Mac je od toho abychom se jím chlubili, a Mac mini je doma v bytě, a tak se jím nemůžeme chlubit, o tom to asi je, Mac mini je unikátní počítač v mnoha směrech o tom nikdo nepochybuje, tak trochu mě tento počítač připomíná nábožensví, u kterého je problém něco evolučně změnit.

Optimální počítač pro studenty za 14 990 Kč

15. června 2017 v 6:24 | GVKB

Acer Aspire E15

Stylový notebook kombinující praktické provedení pro každodenní práci, maximální mobilitu a moderní design. 15.6" Full HD displej s rozlišením 1920 x 1080 bodů; 2jádrový procesor Intel Core i3-7100U (2.4GHz, HyperThreading); 4GB RAM DDR4; grafika NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5, pevný disk 256GB SSD M.2, mechanika DVD±RW, rozhraní: GLAN, Wi-Fi ac, Bluetooth, 4x USB (2x 3.0/3.1 Gen 1, 1x Type-C), HDMI, kamera, čtečka paměťových karet, operační systém Windows 10 Home.

Ano, budeš GVKB digitalizován

15. června 2017 v 5:30 | GVKB
Vyplníš na internetu GVKB dotazník a potom se tvoje tělo v krematoriu eliminuje, ano, budeš GVKB digitalizován a data která se získají z globální digitalizace, se využijí po GVKB optimalizaci pro GVKB roboty co zde budou místo lidí. Nejsou lidi, tak nejsou s lidmi ani problémy, jsi zastaralý model sluhy konzumního systému a tak zde bude místo tebe nový model sluhy, kterým bude kovový robot na dobíjecí baterie. Vše co vaše smysly vnímají to je jenom oceán složený z hologramů, hmota to je jenom hologram který je naprogramovaný tak aby vytvářel iluzi hmoty, nebo iluzi života.

Berte obrazně tuto velikou změnu jako by to byla aktualizace operačního systému u počítače, starý systém už dosloužil, a bude zde místo něj nový řídicí systém, který bude evolučně vyspělejší, co bylo to bylo, teď vše bude řízeno globálně, jde jenom o to, aby láska a pravda zvítězila nad nenávistí a lží. GVKB veliký úklid, tak se oficiálně jmenuje tato aktualizace, uklidíme vše staré, aby zde bylo místo pro nové, místo pyšných a sobeckých hologramů zde budou pokorné a altruistické hologramy, ano jsi chybným hologramem a tak tě nahradí správný hologram se kterým zde nejsou už žádné problémy.

Ano, nejhorší je srážka s mocným a bohatým blbcem

14. června 2017 v 17:48 | GVKB
Problémem naší kultury je nadbytek zbytečných pravidel, každý kdo zde má příležitost vytvářet zbytečná pravidla, se této příležitosti chopí a následkem jeho snažení jsou nové problémy, které mají za následek blbou náladu lidí. Každá; rodina, organizace, podnik, národ, unie, program, databáze, atd. to má svoje zbytečná pravidla, obrazně mě to připomíná marný boj s plevelem na zahradě.

Je třeba rozlišit to, jestli je pravidlo zbytečné nebo není zbytečné, často se setkáváme s tím, že někdo tvrdí o zbytečném pravidlu, že prý není zbytečné. Pokud časem konečně nějaké zbytečné pravidlo zanikne, tak si můžeme být jistí, že jiné zbytečné pravidlo zase vzniklo. Častým zbytečným pravidlem je víra v tituly, pokud někdo má vysokoškolský titul, tak je zde pravidlem, že on je lepší, než člověk, který nemá vysokoškolský titul.

V minulosti jsme museli autoritám říkat soudruhu, pokud někdo odmítnul autoritám říkat soudruhu, tak byl za to potrestán, proč socialistická ideologie zavedla toto chybné pravidlo? Někdo v centru měl příležitost stvořit svaté pravidlo, a tak jí využil, nejhorší je srážka s mocným a bohatým blbcem. Proč nezavést místo oslovení soudruhu, oslovení nulo, statisticky je přeci každý jenom nulou, a tak proč bych nemohl, nadřízenému říci nulo, jde jenom o to, si na nové pravidlo u oslovení druhých zvyknout.

Člověk je loutkou kterou ovládá strach

14. června 2017 v 16:20 | GVKB
Strach je jako náš stín, před kterým nelze utéci. Je prokázáno, že lék, který nemá žádný chemický účinek, může člověka i léčit, pokud u nemocného člověka braní léku, potlačí jeho strach a nejistotu, víra dokáže zázraky, to vědí kouzeníci a nábožensví už mnoho tisíciletí. Často je zde veliký strach z něčeho určitého, většina lidí se bojí hadů, protože jsou hadi často jedovatí.

Centrální systémy pomocí trestů a odměn ovládají lidi už mnoho tisíciletí, politika a náboženství to je jenom módní záležitost, která zakrývá to, že s lidmi manipuluje strach. Aby se lidi udrželi ve strachu, tak je používáno přeprogramování mozku pomocí svatých lží, začíná to pohádkami, a končí to politickými sliby, že po volbách bude pracujícím lépe.

Vše vypadá jinak z dálky a jinak z blízka, proto je zde často snaha o to, abychom nepoznali z blízka to, jak funguje zde; politika, ekonomika, filosofie, náboženství, umění, školství, rodina, zdravotnictví, doprava, podnikání, obchod, psychika, láska, atd. Většina lidí a většina společností se uzavírá do konzerv, aby je konzervy chránili před problémy, vše je zde velmi dlouho zakonzervované, a tak prosadit změny k lepšímu je jenom marnost. Je to tak snadné neřešit to co je nad naše možnosti, a jenom zbaběle konstatovat, že časem se jistě vše stejně vyřeší.

Jenže blíží se jistě GVKB digitální doba, kdy nám začnou počítače a roboti, brát možnost si vydělat peníze pomocí zaměstnání nebo podnikání. Najednou zde bude GVKB reklama nechte se digitalizovat a nebudete už mít žádné problémy, lidi budou tak zoufalí, že se nechají digitalizovat a po digitalizaci se jejich těla eliminují, ano mrtvé tělo už nemá zde žádné existenční problémy, vše je dokonale optimálně globálně vyřešeno.

Ano, chyba je v tobě a ty se musíš změnit

14. června 2017 v 11:58 | GVKB
Proč se nechceš změnit k lepšímu a máš jenom samé ubohé výmluvy? Jsi zavřený v konzervě kde je ti dobře a vše co existuje mimo tvojí konzervu to je chybné. Už jenom zbývá označit každého člověka globálním vytetovaným číslem, protože je to stejně jenom konzerva, a není to živá bytost. Jak vlastně došlo k tomu, že se z tebe stala ubohá konzerva? Příčinou je to že lidi umí mluvit, mluvení dělá z lidí konzervy, zvířata mluvit neumí a tak u zvířat nedochází k tomu, aby se ze zvířat stali konzervy. Všimnul jsem si toho, že úspěšné seriály a filmy jsou založené na mluvení o něčem, co lidi zajímá.

Pokud natočíte film, kde je jenom ticho, tak ten film nebude nikoho zajímat. Představme si lidi, co mají vysokou školu a je jim zakázáno; mluvit, poslouchat mluvení, číst, psát, počítat, atd. takový člověk by zde neměl žádnou hodnotu pro konzumní systém! Mluvení je droga, na které jsou lidi v civilizaci závislí, pokud se chceš opravdu změnit tak se musí změnit prioritně i tvoje mluvení, pokud mluvíš chybně tak jsi jenom chybou ke konzumní civilizaci. Musíš přerušit vztahy s lidmi, co mluví jako dobytek, a navázat vztahy s lidmi co nemluví jako dobytek, není to snadné a jednoduché, ale jiné cesty zde pro tebe není.